Άγιος Γεράσιμος
No data
description

Στη νοτιοδυτική πλευρά του Ξυλοκάστρου δεσπόζει ο ναός του Αγίου Γερασίμου τουΝοταρά. Η μοναδική πληροφορία για το πότε χτίστηκε ο ναός προέρχεται απόμαρμάρινη πλάκα που είναι εντοιχισμένη πάνω από την κυρία είσοδο και αναφέρεταιστο 1622. Η χρονολογία ίσως δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια καθώς υπάρχουνδείγματα ανοικοδόμησης είκοσι χρόνια νωρίτερα. Μια δεύτερη επιγραφή αναφέρει τηνημερομηνία ανακαίνιση, 31 Ιανουαρίου 1954.Στο υπέρθυρο της πύλης υπάρχει ψηφιδωτό, αντίγραφο εικόνας του Φ. Κόντογλου, πουβρίσκεται στη Ρόδο και παριστάνει με χρυσές ψηφίδες τον Άγιο Γεράσιμο, με μορφήγλυκιά και ασκητική. Το ψηφιδωτό είναι έργο του Μανώλη Νουκάκη.Στο δεξί μέρος του προαυλίου βλέπουμε ένα άνοιγμα στον τοίχο, όπου βρίσκονται ταοστά της οικογένειας Νοταρά. Λίγο πιο πέρα υπάρχουν τα σήμαντρα, σε κυκλικόκουβούκλιο με έξι κίονες. Ανατολικά υπάρχουν τα κελιά. Ο κυρίως ναός είναι ρυθμούμονόκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με προστώο στη δυτική και βόρεια πλευρά.Πριν μπούμε στο εσωτερικό πάνω από την κύρια είσοδο υπάρχει ψηφιδωτή εικόνα τηςΘεοτόκου, σε αυστηρό βυζαντινό ρυθμό. Μέσα στο ναό το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι,βυζαντινής τεχνοτροπίας, βρίσκεται η εικόνα του αγίου Γερασίμου, μοναδικό ενθύμιοτου αρχικού ναού.Ιδιαίτερο είναι το μαρμάρινο χαμηλό τέμπλο θωράκια,στύλοι, κιονόκρανα, επιστύλιο,παραστάσεις, όλα βυζαντινής ομορφιάς. Το ιερό έχει βυζαντινή τράπεζα καιεντυπωσιακό ψηφιδωτό από πάνω της.Ο άγιος Γεράσιμος είναι η μόνη εκκλησία που παρουσιάζει τόσο έντονες βυζαντινέςεπιρροές

Amenities
Data not found.
Video
FAQ
Review
Detail info
Website
Email
No data
Phone
KeywordNo data
Featured Listing
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Περαχώρα
Ο Φάρος Μελαγκάβι ή Ηραίο χτίστηκε το 1897, βρίσκεται στην χερσόνησο ...
No data
Closed Now