Άγιος Γεώργιος Ζάχολης draft
No data
description

Από τους σημαντικότερους, αρχιτεκτονικά και ιστορικά, ναούς της Κορινθίας, είναιαδιαμφισβήτητα ο ναός του Αγίου Γεωργίου της Ζάχολης-όπως είναι γνωστός-, στοΔήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνη. Σπανιότατος, ιδιαίτερος καιεντυπωσιακός με τους 17τρούλους του και το σχετικό θρύλο να τον ακολουθεί. Σύμφωνα με αυτόν ο ναόςχτίστηκε το 1811 εντός 39 ημερών, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες τωνκατοίκων του χωριού, αφού η προθεσμία για την ανέγερσή του είχε οριστεί από τονΤούρκο διοικητή σε 40 ημέρες, διαφορετικά είτε θα γκρεμιζόταν, είτε θα γινόταν τζαμί.Ο Άγιος Γεώργιος άνηκε διοικητικά και οικονομικά στη Μονή Προφήτου Ηλία καιχτίστηκε στα θέση παλαιότερου, μικρότερου ναού. Στα ιερά σκεύη του ναού υπάρχουνεπιγραφές του 1893.

Ο ναός είναι βασιλική βυζαντινού ρυθμού με 17 τρούλους, έξι σε κάθε πλευρά του ναού,οι οποίοι συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους, τέσσερις μεγαλύτεροι σε κάθε γωνία πουσυμβολίζουν τους 4 Ευαγγελιστές κι ένας κεντρικός, μεγαλύτερος όλων, που συμβολίζειτον Παντοκράτορα.Η σκεπή στηρίχτηκε σε 36 κολώνες με κιονόκρανα βυζαντινού ρυθμού, ενώ το τέμπλοκατασκευάστηκε από την ξυλεία ενός και μόνο θρυλικού κυπαρισσιού. Πάνω τουσκαλίστηκαν εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά καιη σκηνή της κοπής τουκυπαρισσιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε γενικότερα για ξυλεία στην κατασκευή τουναού.Χωρίζεται σε τρία κλίτη από δύο κιονοστοιχίες με επτά κτιστά επιχρίσματα η καθεμία.Οι κίονες είναι χωρίς βάση. Η στέγη είναι κεραμοσκεπής, δίρριχτηκαι καλύπτει μεενιαίο τρόπο όλα τα κλίτη.Ο ναός είναι τρισυπόστατος, έχει δηλαδή τρεις τράπεζες, την αριστερή αφιερωμένηςστους Αγίους Κωσταντίνο και Ελένη, τη μεσαία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και τηδεξιά αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο.Ο ναός που πρόσφατα κρίθηκε διατηρητέος έχει χτιστεί πάνω στα ερείπιαπρογενέστερου ναού και έχει μείνει στην νεώτερη ιστορία του έθνους καθώς εδώ οΓέρος του Μοριά προέδρευσε επαναστατικών συμβουλίων. Στο προαύλιο του ναούβρίσκεται ο τάφος και η προτομή του οπλαρχηγού Παναγιωτάκη Γεραρή, τοπικού ήρωατης επανάσταση

Amenities
Data not found.
Video
FAQ
Review
Detail info
Website
Email
No data
Phone
KeywordNo data
Featured Listing
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Περαχώρα
Ο Φάρος Μελαγκάβι ή Ηραίο χτίστηκε το 1897, βρίσκεται στην χερσόνησο ...
No data
Closed Now