Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας draft
No data
description

Όταν ο Παυσανίας επισκέφθηκε την πόλη το 2οαιώνα μ.Χ. υπήρχαν στην πόληθαυμάσια κτίρια, ακολουθώντας λοιπόν την περιήγηση του πιστοποιείται ότι το θέατροβρίσκεται στους πρόποδες της ακρόπολης. Το θέατρο της Αρχαίας Σικυώνας, υπήρξεένα από αυτά τα αξιοσημείωτα οικοδομήματα και θεωρείται ένα απότα πιοεντυπωσιακά θέατρα αυτού του μεγέθους. Χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του οιδύο θολωτές δίοδοι στο άνω διάζωμα, δείγμα γνήσιων ελληνικών θόλων αλλά και τοιδιαίτερο αποχετευτικό σύστημα το οποίο διατρέχει την ορχήστρα και μέσωδιακλαδώσεων καταλήγει πίσω από τα κτήρια της σκηνής. Αλλά και το κλιμακοστάσιο,του οποίου σώζονται μερικές βαθμίδες.

Ο αρχιτέκτονας του θεάτρου επέλεξε την ευνοϊκότερη τοποθεσία. Προσάρμοσε τηφυσική διαμόρφωση του εδάφους και έσκαψε στη βόρεια πλευρά ένα ευρύ κοίλωμα. Τοπιο ενδιαφέρον, το κτίσμα έχει πρόσοψη στα βορειανατολικά, προσφέροντας έτσι στοθεατή απλόχερα την ομορφιά του Κορινθιακού κόλπου αλλά και τις κορυφές τωνβουνών της Ρούμελης.Το συνολικό πλάτος του θεάτρου ξεπερνά τα 122μέτρα, τα καθίσματα είναι, ως επί τοπλείστον λαξευμένα στο βράχο και μόνο λίγα, από τις χαμηλότερες σειρές, του δυτικούμισού, έχουν αποκαλυφθεί. Η μπροστινή σειρά των καθισμάτων είναι πέτρινα, απόπωρόλιθο, με ράχες και βραχίονες μερικά εκ των οποίων είναι διακοσμημένα μεσπειρώματα στην εξωτερική πλευρά τους. Η ανωτερότητα και ο διάκοσμος τηςκατασκευής τους δείχνει ότι επρόκειτο για θέσεις επισήμων, παρόμοια με αυτά τηςΕπιδαύρου. Ο συνολικός αριθμός των σειρών των καθισμάτων ανερχόταν σε 60,διαχωρισμένα κατακόρυφα από 16 διαδρόμους.Οριζοντίως ο χώρος του ακροατηρίου ήταν χωρισμένος στα τρία από δύο διαζώματα. Ηείσοδος στο χαμηλότερο διάζωμα γινόταν από δύο θολωτούς διαδρόμους, οι οποίοιδιαπερνούσαν τις πλευρές του χώρου του ακροατηρίου, ενώ το ψηλότερο διάζωμα ήτανπροσιτό από τα άκρα. Το αρχικό μήκος του ανατολικού διαδρόμου ήταν 16 μέτρα και τοπλάτος 2,55. Οι εν λόγω θόλοι έχουν κτιστεί με ορθογωνισμένους ογκόλιθους χωρίςκονίαμα και αποτελούν αξιόλογα δείγματα ελληνικών θόλων. Η ορχήστρα περιλαμβάνειέκταση ελάχιστα μεγαλύτερη από το μισό της περιφέρειας ενός σχεδόν τέλειου κύκλου,με διάμετρο 24,04μ. και χωμάτινη επιφάνεια.Στο θέατρο της Σικυώνας είχε επινοηθεί ένα ιδιαίτερο αποχετευτικό σύστημα. Μιααποχετευτική τάφρος διατρέχει την ορχήστραμπροστά από τα τιμητικά εδώλια,πλάτους περίπου 1,25μ και βάθους 1μ, γεφυρωμένη με πέτρινη πλάκα, όπως στοΔιονυσιακό θέατρο των Αθηνών. Στο τέρμα κάθε τάφρου φαίνεται ότι υπήρχε βωμός ήκρήνη, η οποία διέσχιζε την ορχήστρα παράλληλα προς τον τοίχο του προσκηνίου, καιαπομάκρυνε τα ακάθαρτα νερά. Αυτή κατέληγε σε τρίτη τάφρο, η οποία διέσχιζε τοκέντρο της ορχήστρας κάθετα στα κτίρια της σκηνής και κατέληγε κάπου στα δεξιά.Από την τετράγωνη λεκάνη στο μέσο της ορχήστρας, όπου συναντώνται οιαποχετευτικοί τάφροι, ξεκινά υπόγειος διάδρομος, ο οποίος διέρχεται κάτω από τακτίρια της σκηνής και καταλήγει πίσω από αυτά σε κλιμακοστάσιο. Αυτός ο διάδρομοςήταν ο «δρόμος» που χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί για να περάσουν απαρατήρητοι απότα σκηνικά κτίρια στο μέσο της ορχήστρας, με το σύστημα κλιμάκων του Χάρωνος.

Η ανασκαφή των κατώτερων τμημάτων του κτιρίου της σκηνής καθώς και τωνπαρακείμενων θεμελίων στην ανατολική και δυτική πλευρά, αποκάλυψε υπολείμματακαι των δύο παρασκηνίων, τη διπλή είσοδο της δυτικής επικλινούς ανόδου και τηςπαρόδου, γεγονός που κατέστησε δυνατή την χρονολόγηση του παλαιότερου κτιρίου.Λίθινες επικλινείς ράμπες, λαξευμένες στο βράχο (ύψος 3,25μ.) οδήγησαν στοσυμπέρασμα ότι το ύψος του προσκήνιου ήταν 11 ρωμαϊκά πόδια, ακολουθώντας τοπνεύμα του Βιτρουβείου κανόνα. Πίσω από αυτές, άλλες δύο επικλινείς άνοδοι, ράμπες,οδηγούν στο δεύτερο πάτωμα του σκηνικού κτιρίου.Πολύ σημαντική ήταν η ανεύρεση των πέτρινων υποστηριγμάτων του παλαιότερουπροσκηνίου, η οποία καταρρίπτει και τη θεωρία περίξύλινου προσκηνίου. Παράλληλαβρέθηκαν και υπολείμματα ημικιόνων, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρώτοπροσκήνιο διατηρήθηκε μέχρι την εποχή της ρωμαϊκής ανακατασκευής του.Η χρονολογία του θεάτρου μπορεί να οριστεί μόνο κατά προσέγγιση. Κάποιοιαναφέρονται στα γεγονότα των ετών 251 π.Χ και 168 π.Χ ενώ ο Παυσανίας αναφέρεταιστο μέσο περίπου του 2ουπ.Χ αιώνα. Ανασκαφές έδειξαν ότι είναι προγενέστερο του303 π.Χ., όταν η Σικυώνα μεταφέρθηκε στο οροπέδιο και ξανακτίστηκε. Η χρονολογίααυτή επιβεβαιώνεται από την σύγκριση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μετο θέατρο της Επιδαύρου. Από τις ομοιότητες στην κατασκευή είναι προφανές ότι οαρχιτέκτονας του ενός γνώριζε για την ύπαρξη του άλλου, όμως οι απαρχαιωμένοιτύποι της αποχετευτικής τάφρου, καταδεικνύουν ότι το θέατρο της Σικυώνας είναιπρογενέστερο του θεάτρου της Επιδαύρου, ορθώς λοιπόν τοποθετείται στον 4οαιώναπ.Χ. Η ρωμαϊκή ανακατασκευή του χρονολογείται, πιθανόν, μετά την καταστροφή τηςΚορίνθου, όταν ένα τμήμα της εκχωρήθηκε στην Σικυώνα και ηπόλη απέκτησεσημαντική πολιτική υπόσταση.

Amenities
Data not found.
Video
FAQ
Review
Detail info
Website
Email
No data
Phone
KeywordNo data
Featured Listing
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Περαχώρα
Ο Φάρος Μελαγκάβι ή Ηραίο χτίστηκε το 1897, βρίσκεται στην χερσόνησο ...
No data
Closed Now