Αρχαίο Λιμάνι Κεχρεών

Η Κόρινθος υπήρξε μια από τις ελάχιστες ελληνικές πόλεις που διέθεταν 2 λιμάνια, το Λέχαιο στον Κορινθιακό κόλπο και τις Κεγχρεές στο Σαρωνικό. Οι γιοι του Ποσειδώνα και της Πειρήνης, κόρης του ποτάμιου θεού Αχελώου, Λέχης και Κεγχρίας, έδωσαν τα ονό¬ματα τους στα λιμάνια της πό¬λης Οι Κεγχρεές ήταν το ανατολικό λιμάνι της Κορίνθου, που […]